Natječaj

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 9. ožujka 2021.

Objava – Obavijest o nadmetanju

Naručitelj: Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.
Oznaka/broj: 2021/S 0F2-0009577
Naziv: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava – I i III faza
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV: 45232424-0 Građevinski radovi na ispustu za otpadne vode
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Proc.vrijed.: 6.200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 7.4.2021. 12:00
Datum objave: 10.3.2021.
Datum slanja: 9.3.2021.
Zakon: ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda: Da

 

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Božava – Dugi Otok
III. faza izgradnje
Glavni projekt: gravitacijski kolektori i crpne stanice “Božava” i “Božavčica” sa pripadajućim tlačnim cjevovodima

Božava-III-faza-GP-građevinski-projekt (23MB)

Pro-KS-07-1-08-GL-CS-bozava (4,22MB)

Pro-KS-07-2-08-GL-CS-Bozavcica (4,39MB)

 

TEKST

2016-BOŽAVA-podmorski ispust -naslovnice

2016-BOŽAVA-podmorski ispust -nulta-nasl

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B1-tehnički opis

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B2-hidraulički proračun

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B3-program kontrole i osiguranja kvalitete

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B4-iskaz procijenjenih troškova građenja

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B5-podaci za izračun komunalnog i vodnog doprinosa

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B6-prikaz tehničkog rješenja zaštite na radu

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B7-prikaz mjera zaštite od požara

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B8-prikaz uređenja okoliša

2016-rujan-BOŽAVA-podmorski ispust-B9-prikaz postupanja s otpadom

 

GRAFIKA

1. pomorska situacija mj. 1 : 80 000

2. pregledna situacija mj. 1 : 25000

3. situacija mj. 1 : 5000

4. situacija priobalnog dijela podmorskog ispusta mj. 1 : 500

5. situacija podmorskog dijela ispusta mj. 1 : 1000

6. uzdužni profil podmorskog ispusta mj. 1 : 1000 /200

7. uzdužni profil difuzora podmorskog ispusta s detaljima mj. 1:100/100; 1:20

8. karakteristični poprečni presjeci rova mj. 1: 20

9. primarni opteživač – tlocrt i presjek mj. 1 : 5

10. podmetači difuzora – tlocrt i presjek mj. 1 : 5

11. odzračno okno – tlocrt i presjek mj. 1 : 20

12. detalj vodonepropusnog poklopca mj. 1 : 5

13. detalj oznake “zabrana sidrenja” mj. 1 : 20

lokalnahrvatska.hr