Općina Sali > Mulić d.o.o.

Mulić d.o.o.

za usluge u nautičkom turizmu
 
Sali II 74/a
23281 Sali
Tel: 023 377230
E-mail: mulicdoo@gmail.com
 
OIB: 32779696403
Matični broj: 1531026

Djelatnost:
usluge u nautičkom turizmu, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta

Broj zaposlenih: 10
 
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr