Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac osnovano je 2005. godine sa svrhom obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sali. Restrukturiranjem firme 2015. godine, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. obavlja poslove distribucije pitke vode i održavanja javne odvodnje.

Sali II 74/a
23281 Sali
Tel: 023 377230
e-mail: [email protected]

MB : 1662406 
OIB: 23753294472 

Sjedište: Sali
Broj zaposlenih: 11
Direktor: Josipa Martinić

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr