Općina Sali > Nekategorizirano > Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Kategorija Nekategorizirano,
Objavljeno 5. studenoga 2018.

Vladimir Radulić

Pročelnik

Tel. 023 377 152
Fax. 023 377 560
[email protected]

 

Irena Petešić

Voditeljica općih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova

Tel. 023 311 142
Fax. 023 377 560
[email protected]

 

Leonarda Lukin

Viša stručna suradnica

Tel: 023 377 042
Mob: 091 4222 097
[email protected]

 

Jelena Grbin

Administrativna referentica

Tel. 023 377 042
Fax. 023 377 560
[email protected]

 

Ana Kršulja

Administrativna referentica

Tel: 023 311 142
Mob: 091 4222 096
[email protected]

 

Josip Lenkić Barać

Prometni i komunalni redar

Tel: 023 377 042
Mob: 091 4222 099
[email protected]

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada
Prijavu možete poslati putem pošte na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, Jedinstveni upravni odjel
ili putem elektronske pošte na [email protected]

lokalnahrvatska.hr