Općina Sali > Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

15. lipnja 2021. u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sali. Na sjednici je utvrđeno postojanje kvoruma te se pristupilo svečanoj prisezi članova Općinskog vijeća i izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali.

Općinsko vijeće broji 9 članova izabranih na izborima 05/2021.g

1. Predsjednik Vijeća – Ivana Kirinić Frka, HDZ
2. Potpredsjednik Vijeća – Sebastijan Raljević, SDP
3. Potpredsjednik Vijeća – Ante Toni Ramov, Lista Mladih
4. Član – Zvonimir Škvorčević, HSS
5. Član – Nikola Milić, HSS
6. Član – Danica Zorić, HNS
7. Član – Paško Bonja, Lista Mladih
8. Član – Šanto Basioli, Lista Mladih
9. Član – Dražen Mirković, HDZ

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr