Općina Sali > Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

16. lipnja 2017. u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sali. Na sjednici je utvrđeno postojanje kvoruma te se pristupilo svečanoj prisezi članova Općinskog vijeća i izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali.

Općinsko vijeće broji 11 članova izabranih na izborima 05/2017.g

1. Predsjednik Vijeća – Milić Srećko, SDP
2. Potpredsjednica Vijeća – Ramov Matija, mag.oec., Lista Mladih
3. Potpredsjednica Vijeća – Petešić Rajka, SDP
4. Član – Morović Zoran, ing.el., HSS
5. Član – Bonja Paško, struč. spec. oec., Lista Mladih
6. Član – Crvarić Marijan, HDZ
7. Član – Jagić Sebastijan, HDZ
8. Član – Jerić Tomislav, HNS
9.Član – Kolić Marijan, Lista Mladih
10.Članica – Jerić Marinka, HDZ
11. Član – Špralja Ivan, HDZ

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr