Općina Sali > Osnovna škola ˝Petar Lorini˝

Osnovna škola ˝Petar Lorini˝

Prva osnovna škola na Dugom otoku osnovana je u Salima 1841.godine, nastava se održavala na talijanskom jeziku, kao i u drugim osnovnim školama po Dalmaciji. Nastavu na hrvatskom jeziku u Salima uveo je 1873.godine Petar Lorini, rodom iz Sali, istaknuti stručnjak za morsko ribarstvo. Od 1870.godine na Dugom otoku djeluju OŠ u Božavi i Velom Ratu. Tijekom idućih godina sva naselja otoka imala su svoje škole, a godine 1964 ukupan broj učenika bio je čak 515. Slijedom iseljavanja nakon drugog svjetskog rata dolazi do pada broja stanovnika otoka, tako u pojedinim naseljima prestaje rad područnih škola. Danas su u sastavu Osnovne škole “Petar Lorini”, matična škola Sali koju pohađaju 52 učenika i Područna škola Božava s ukupno 6 učenika. Rad je organiziran u jednoj smjeni.

Kontakt:
Osnovna škola “Petar Lorini”
Sali I, 23281 Sali
tel/fax: 023/ 377 556
e-mail: [email protected]
Ravnateljica: Nada Dominis

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr