istaknute vijesti
aktualne vijesti

JAVNI POZIV

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 15. lipnja 2021.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem […]

opširnije ...

Natječaj za javne površine 2021. – štandovi

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 15. lipnja 2021.

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, a koje lokacije su navedene u tablici koja predstavlja sastavni dio ovog natječaja. Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu. Dokument: Natječaj za javne površine 2021 – štandovi

opširnije ...

POZIV NA JAVNU TRIBINU – ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., naselja, Obavijesti,
Objavljeno 9. lipnja 2021.

U sklopu projekta: Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija (KK.06.3.1.16.0071) pozivamo Vas na sudjelovanje u izobrazno-informativnim aktivnostima koje će se održati u naseljima Općine Sali u srijedu, 16.lipnja 2021. godine prema sljedećem rasporedu: BOŽAVA – ured TZM Božava s početkom u 15:00h LUKA – prostor mjesnog […]

opširnije ...

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZAPOČINJE S RADOM

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., naselja, Obavijesti,
Objavljeno 8. lipnja 2021.

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Sali, obaviještavamo Vas da u ponedjeljak, 14.06.2021., započinje s radom mobilno reciklažno dvorište. Prema rasporedu rada za 2021.godinu prva lokacija je naselje Sali  – kod crkve Sv.Marije. Radno vrijeme: od 7:00 – 11:00 h. Napomena: subotom, nedjeljom i državnim praznikom mobilno reciklažno dvorište je zatvoreno. […]

opširnije ...

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 2. lipnja 2021.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2021./2022. U pedagoškoj godini 2021./2022. u dječji vrtić primat će se djeca s navršene tri godine i djeca koja će do 1. travnja 2022. […]

opširnije ...

ISKAZ INTERESA ZA NABAVU KOMPOSTERA !

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., Obavijesti,
Objavljeno 28. svibnja 2021.

POZIV KORISNICIMA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Ovim putem pozivamo sve korisnike na ISKAZ INTERESA ZA NABAVU KOMPOSTERA za samostalno kompostiranje biorazgradivog otpada (ostaci voća i povrća, pokošena trava, ljuske jaja, piljevina….) u vlastitim vrtovima i dvorištima. Kompostere ćemo podijeliti zainteresiranima bez naknade. Molimo sve zainteresirane da se jave na: 023 377230 ili mulicdoo@gmail.com do […]

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr