istaknute vijesti
aktualne vijesti

Javno otvaranje Ponuda-zakup poslovnih prostora

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 2. svibnja 2022.

Na temelju odredbe članka 14. Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 1/15) te objavljenog Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, KLASA: 940-01/22-01/26, URBROJ: 2198/15-01-22-1, objavljenog 11. travnja 2022., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javnog […]

opširnije ...

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 2. svibnja 2022.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općina Sali raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina I Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, a koje lokacije su navedene u tablici dolje. Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, […]

opširnije ...

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 22. travnja 2022.

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/14), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta („Službeni glasnik […]

opširnije ...

Službeni glasnik 2/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 19. travnja 2022.

SADRŽAJ: Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi Odluka o […]

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr