istaknute vijesti
aktualne vijesti

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 21. lipnja 2022.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2022./2023. U pedagoškoj godini 2022./2023. u dječji vrtić primat će se djeca s navršene tri godine i djeca koja će do 1. travnja 2023. […]

opširnije ...

Službeni glasnik 4/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 10. lipnja 2022.

SADRŽAJ: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu Odluka o uređenju prometa na području Općine Sali Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Orkulice“ Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Orkulice Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali od roditelja-korisnika usluge Odluka o izboru najpovoljnije […]

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr