istaknute vijesti
aktualne vijesti

Javna rasprava UPU marine Veli Rat

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 15. travnja 2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedloga Urbanističkog plana uređenja marine Veli Rat Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja marine Veli Rat trajati će od 23. travnja 2019. godine do 23. svibnja 2019.

opširnije ...

Natječaj za javne površine 2019 – štandovi

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 5. travnja 2019.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općinski načelnik Općine Sali raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

opširnije ...

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 26. ožujka 2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnog […]

opširnije ...

II Poziv za dostavu ponuda – catering

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 26. ožujka 2019.

PREDMET NABAVE: Usluge pripreme i dostave gotovih obroka (ručak)za potrebe djece Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. 04.2019. do 12.00 sati. Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se Ponuditelju neotvorena. II Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – catering

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr