istaknute vijesti
aktualne vijesti

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2024.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 23. travnja 2024.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/23), općinski načelnik Općine Sali raspisuje slijedeći JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA PRILIKOM ODRŽAVANJA JAVNE MANIFESTACIJE „SALJSKE UŽANCE“ U 2024. GODINI   Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sali, za postavu šankova, naprave […]

opširnije ...

Natječaj za radno mjesto – komunalni redar

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 12. travnja 2024.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali na radno mjesto: referent za komunalne poslove – komunalni redar […]

opširnije ...

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2024. godinu

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 25. ožujka 2024.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i točke 4. Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali i točke 4. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 6/2021), Općina Sali objavljuje JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata od interesa […]

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr