istaknute vijesti
aktualne vijesti

Obavijest o javnoj raspravi – IDPPU

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 28. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SALI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/17-01/13 , URBROJ: 2198/15-01-20-50, od 28. veljače 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna […]

opširnije ...

POS – anketa

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 28. veljače 2020.

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja u Općini Sali putem društveno poticane stanogradnje (POS-a) Program društveno poticane stanogradnje (dalje u tekstu: POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate. POS provodi Agencija za pravni promet i […]

opširnije ...

Natječaj za davanje javne površine u zakup – Brbinj

Kategorija gospodarstvo, Natječaji, Obavijesti,
Objavljeno 25. veljače 2020.

Sažetak Poziva: Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj pisarnici Općine Sali ili poštom preporučeno, na slijedeću adresu: OPĆINA SALI „Ponuda za zakup javne površine – NE OTVARAJ ” Sali II 74A, 23281 SALI Ponude se mogu podnositi do 9. ožujka 2020. godine Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju […]

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr