Općina Sali > Nekategorizirano > Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Kategorija Nekategorizirano,
Objavljeno 22. rujna 2020.

Općina Sali nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na Općina Sali stranice www.opcina-sali.hr .

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

opcina-sali.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
• na pojedinim elementima potrebno je pojačati kontrast
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji web stranica nastojat će podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri nastojeći implementirati preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti.
Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31.8.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Izjava je zadnji put preispitana 22.9.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost web stranica Općine Sali korisnici mogu uputiti.
e-poštom: [email protected]
telefonom: +385 23 377 042
telefaksom: +385 23 377 560
poštom: Općine Sali, 23281 Sali.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: [email protected].

lokalnahrvatska.hr