Općina Sali > gospodarstvo > PROJEKT Strategija razvoja poljoprivrede Općine Sali

PROJEKT Strategija razvoja poljoprivrede Općine Sali

Kategorija gospodarstvo, Obavijesti,
Objavljeno 28. siječnja 2021.

 

 

 

NAZIV PROJEKTA: 

  ͈ Strategija razvoja poljoprivrede Općine Sali ̎

(za razdoblje 2021.-2026.)

MJERA 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«

Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«

– provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

 

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo poljoprivrede

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Sali

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 81.500,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 81.500,00 HRK (100%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  12/2020. – 12/2022.

 

SAŽETAK PROJEKTA: Strateški dokument plana razvoja treba obuhvatiti detaljnu analizu potencijala poljoprivrede i ruralnog prostora te prigoda i prijetnji iz okruženja. Temeljem toga i u suradnji s lokalnom zajednicom će se definirati kojim ciljevima treba stremiti sektor poljoprivrede i dopunskih djelatnosti (prerada na poljoprivrednom gospodarstvu, agroturizam, ostale uslužne aktivnosti) te kojim mjerama i aktivnostima se može podržati realizacija zacrtanih ciljeva.

REZULTAT PROJEKTA: Izrađen strateški dokument s provedbenim planom razvoja poljoprivrede na području Općine Sali.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • prikupljanje i obrada podataka,
  • facilitacija rada grupe za izradu strateškog dokumenta,
  • priprema i vođenje radionica, rasprava i tribina, uređivanje zapisnika i bilješki s dionicima
  • provedba 50 anketa poljoprivrednih proizvođača s analizom dobivenih rezultata,
  • analiza postojećeg stanja
  • SWOT analiza,
  • definiranje vizije, razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera,
  • izrada financijskog okvira provedbe
  • izrada provedbenog plana s aktivnostima i projektnim prijedlozima
  • izrada komunikacijskog plana

 

 

 

 

lokalnahrvatska.hr