Općina Sali > Naslovna - aktualno > Službeni glasnik 8/2023.

Službeni glasnik 8/2023.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 12. listopada 2023.

SADRŽAJ:

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2023. godinu
  • Odluka o visini sredstava koju trebaju nositelji prava na nekretninama osigurati za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Sali i katastarsku općinu Božava
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja
  • Odluka o prijedlogu člana Upravnog vijeća JU „PP Telašćica“

 

Dokument:

Službeni glasnik 8/2023.

lokalnahrvatska.hr