Općina Sali > Savjetovanje s javnošću > Savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali

Savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 30. lipnja 2022.

OBAVIJEST
o javnoj objavi Nacrta
Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali
I objavi Javnog poziva upućenog javnosti na savjetovanje
o navedenom Nacrtu Strategije

Obavještava se javnost da je na mrežnim stranicama Općine Sali javno objavljen Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Sali kojeg je izradio Nimax, obrt za poslovno savjetovanje, vlasnik Josip Juračak, Zagreb, Dotrščinska 16, a financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a na temelju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020, Mjera 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjera 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”, tip operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” kao i Javni poziv na savjetovanje o objavljenom Nacrtu Strategije.

Savjetovanje s javnošću o objavljenom Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Sali provodi se u cilju upoznavanja javnosti s Nacrtom navedene Strategije, prikupljanja povratnih informacija od javnosti te podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja predloženog akta.

Nacrtom Strategije se u prvom redu definira dugoročni smjer razvoja poljoprivrede i dopunskih djelatnosti na području Općine Sali. Ta definicija uključuje dugoročnu viziju i ciljeve te mjere za ostvarenje tih ciljeva. Zbog toga Nacrt Strategije obuhvaća: detaljnu analizu postojećeg stanja te prigoda i prijetnji iz okruženja, ciljeve razvoja poljoprivrede i dopunskih djelatnosti (prerada na poljoprivrednom gospodarstvu, agroturizam, ostale uslužne aktivnosti), mjere koje će omogućiti ostvarenje zacrtanih ciljeva, financijski okvir provedbe Strategije i procjenu utjecaja Strategije na okoliš.

O Nacrtu Strategije provest će se internetsko savjetovanje s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje s javnošću o objavljenom Nacrtu Strategije provest će se u trajanju od 45 dana i to u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 14. kolovoza 2022.

Poziva se javnost da u razdoblju iz točke III ovog Javnog poziva dostavi svoja očitovanja odnosno prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali i da na taj način da doprinos donošenju navedenog akta.

Očitovanja odnosno prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali dostavljaju se putem obrasca za dostavu prijedloga, primjedbe i mišljenja na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74 A, 23281 Sali ili na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Po isteku roka za dostavu očitovanja odnosno prijedloga, primjedbi i mišljenja, sva zaprimljena očitovanja javnosti odnsono prijedlozi, primjedbe i mišljenja će se analizirati te će se potom izraditi i objaviti na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali Izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržavati dostavljena očitovanja odnosno prijedloge, primjedbe i mišljenja kao i očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Svi prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali uvrstiti će se u Prijedlog Strategije koji će se zajedno s Izvješćem o savjetovanju s javnošću iz točke VI ovog Javnog poziva uputiti Općinskom vijeću Općine Sali na razmatranje i donošenje.

Za sva potrebna pojašnjenja i pitanja sudionici savjetovanja mogu se obratiti koordinatoru savjetovanja u vremenu trajanja savjetovanja i to putem telefona 023 311 142 (u vremenu od 8,00 do 14,00 sati) ili putem elektronske pošte na adresu; [email protected].

Nacrt Strategije, Javni poziv na savjetovanje s javnošću te Obrazac za dostavu očitovanja mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Sali.

PROČELNIK
Vladimir Radulić, dipl.iur.

 

Dokumenti:

Obavijest – savjetovanje – Strategija poljoprivrede

Obavijest – savjetovanje – Strategija poljoprivrede

Javni poziv – savjetovanje – Strategija poljoprivrede

Javni poziv – savjetovanje – Strategija poljoprivrede

Strategija razvoja poljoprede Općine Sali – za javno savjetovanje

Strategija razvoja poljoprede Općine Sali – za javno savjetovanje

 

Obrazac za dostavu očitovanja

lokalnahrvatska.hr