Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 4/2022.

Službeni glasnik 4/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 10. lipnja 2022.

SADRŽAJ:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu
 • Odluka o uređenju prometa na području Općine Sali
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Orkulice“
 • Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Orkulice
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali od roditelja-korisnika usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
 • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Sali
 • Odluka o visini cijene najma stanova u vlasništvu Općine Sali
 • Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

 

Dokumenti:

Službeni glasnik 4/2022.

Službeni glasnik 4/2022.

lokalnahrvatska.hr