Općina Sali > Obavijesti > Javno otvaranje Ponuda-zakup poslovnih prostora

Javno otvaranje Ponuda-zakup poslovnih prostora

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 2. svibnja 2022.

Na temelju odredbe članka 14. Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 1/15) te objavljenog Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, KLASA: 940-01/22-01/26, URBROJ: 2198/15-01-22-1, objavljenog 11. travnja 2022., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje Ponuda
pristiglih na
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
KLASA: 940-01/22-01/26, URBROJ: 2198/15-01-22-1, objavljen 11. travnja 2022. na mrežnoj stranici Općine Sali i u „Zadarskom listu“,
provest će se u

četvrtak, 5. svibnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati
u prostorima u sjedištu Općine Sali
Ulica Sali II kbr. 74 A
Sali

 

U Salima, 2. svibnja 2022.
Povjerenstvo

lokalnahrvatska.hr