Općina Sali > Obavijesti > Jednokratno novčano primanje – “energetski dodatak”

Jednokratno novčano primanje – “energetski dodatak”

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 11. travnja 2022.

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

  • korisnici koji primaju samo inozemnu mirovinu
  • korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
  • korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)
  • korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?

Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. lipnja 2022.

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.

 

Dokumenti:

Energetski dodatak 25.3.2022.

HZMO_isplata tzv. energetskog dodatka_travanj 2022_općine, gradovi, županije

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine – ENERGETSKI DODATAK

lokalnahrvatska.hr