Općina Sali > Mulić d.o.o. > Tvrtki Mulić d.o.o. isporučeno novo komunalno vozilo

Tvrtki Mulić d.o.o. isporučeno novo komunalno vozilo

Kategorija Mulić d.o.o.,
Objavljeno 18. veljače 2021.

Komunalno društvo Mulić d.o.o. iz Sali u svom voznom parku broji još jedno novo komunalno vozilo. Isporuku je ispred prostorija tvrtke Mulić d.o.o. izvršila tvrtka Tridion d.o.o. iz Zagreba, čime je završena glavna aktivnost projekta ”Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ”. Navedeno vozilo doprinijet će povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Buduće aktivnosti projekta uključuju informiranje i educiranje cjelokupnog stanovništva Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak će biti na ulozi stanovnika u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala i stakla iz kućanstava, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima. Nadalje, provedbom projekta osigurat će se i preduvjeti za povećanje stope obrade odvojeno sakupljenog otpada jer će se sakupljeni otpad predavati tvrtkama za oporabu na zakonski propisan način što će pridonijeti i smanjenju godišnje količine miješanog komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta ”Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ” (K.K.06.3.1.18.0024) iznosi 693.500,00 HRK, dok Europska unija u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancira iznosom od 589.475,00 HRK. Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

lokalnahrvatska.hr