Općina Sali > Javna nabava > EV.br. 22/2021 -JN / Poziv na dostavu ponuda-Nabava edukativnog i promotivnog materijala projekta Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

EV.br. 22/2021 -JN / Poziv na dostavu ponuda-Nabava edukativnog i promotivnog materijala projekta Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 18. veljače 2021.

  • 2. Izmjena dokumentacije Poziva odnosi se na objašnjenje mjesta za upis rok valjanosti ponude u obrascu Prilog 2. Ponudbeni list.  Kod unosa stavke datum i vrijeme _____ može se unijeti i rok valjanosti ponude je X (broj) dana, ili se može upotrijebiti novi/ispravljeni obrazac Prilog 2 Ponudbeni list _ ISPRAVAK.

PONUDBENI LIST (popunjava ponuditelj)

Ponuda broj:  ___________________

Datum i vrijeme:  (DD) (MJ) (GG)   Rok valjanosti ponude je: X dana

 

 

  • 1. Izmjena dokumentacije Poziva odnosi se na ispravak Priloga III. Troškovnik radi pojednostavljenog i lakšeg unosa cijena po jedinici stavke te umnoška, a posljedično i ukupnog zbroja osnovice, pdv-a i ukupnog iznosa s pdv-om. U ispravljenom Troškovniku unesene su zadane formule te dodan stupac za umnožak količine i jedinične stavke.

 

 

 

 

Poziv_edu i promo materijal MRD_web Općine

 

Prilog 1 Dokumentacija nabave

 

Prilog 2 Ponudbeni list

 

Prilog 3 Troškovnik

 

Pitanja i odgovori_23.02.2021.

 

Pitanja i odgovori_04.03.2021.

 

Pitanja i odgovori_08.03.2021.

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku JN EV.22_2021.

 

Odluka o odabiru EV.22_2021_JN

lokalnahrvatska.hr