Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Prijedlog PPU Općine Sali – izmjene i dopune 2020.

Prijedlog PPU Općine Sali – izmjene i dopune 2020.

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 10. ožujka 2020.

Prijedlog PPU Općine Sali – sažetak za javnost

Prijedlog PPU Općine Sali – obrazloženje

Prijedlog PPU Općine Sali – odluka i odredbe

Grafički dio
Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina mj. 1:25 000

2. Infrastrukturni sustavi:

2.1. Pošta, Telekomunikacije i Energetski sustav mj. 1:25 000

2.2. Vodno gospodarski sustav mj. 1:25 000

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.1. Uvjeti korištenja mj. 1:25 000

3.2. Mjere uređenja i zaštite prostora mj. 1:25 000

4. Građevinska područja:

4.1. Građevinsko područje naselja SALI mj. 1:5 000

4.1a. Građevinsko područje naselja SALI – LAVDARA mj. 1:5 000

4.1b. Građevinska područja naselje SALI – TZ uvala Dumboka i Rasohača mj. 1:5 000

4.1c. Građevinsko područje naselje SALI – TZ Griže mj. 1:5 000

4.2, Građevinsko područja naselja ZAGLAV mj. 1:5 000

4.3. Građevinsko područje naselja ŽMAN mj. 1:5 000

4.4. Građevinsko područje naselja LUKA mj. 1:5 000

4.5. Građevinsko područje naselja SAVAR mj. 1:5 000

4.5b. Građevinsko područje naselje SAVAR TZ uvala Ovča mj. 1:5 000

4.6. Građevinsko područje naselja BRBINJ mj. 1:5 000

4.6b. Građevinsko područje naselje BRBINJ TZ uvala Brbišćica mj. 1:5 000

4.6c. Građevinsko područje naselje BRBINJ – proizvodna zona mj. 1:5 000

4.7. Građevinsko područje naselja DRAGOVE mj. 1:5 000

4.8. Građevinsko područje naselja BOŽAVA mj. 1:5 000

4.9. Građevinsko područje naselja SOLINE mj. 1:5 000

4.10. Građevinsko područje naselja VELI RAT I VERUNIĆ mj. 1:5 000

4.10b. Građevinsko područje naselje VELI RAT – TZ Svjetionik mj. 1:5 000

4.11. Građevinsko područje naselja ZVERINAC mj. 1:5 000

lokalnahrvatska.hr