Općina Sali > Obavijesti > Poziv ribarima

Poziv ribarima

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 9. ožujka 2018.

Poštovani,

rok za dostavu društveno-gospodarskih podataka Upravi ribarstva produžen je do 15. ožujka 2018. godine.

Pozivaju se ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov da sukladno članku 50. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/2017) dostave društveno-gospodarske podatke.

Ispunjene obrasce za 2016. godinu potrebno je Upravi ribarstva dostaviti na jednu od sljedećih adresa:

 1. elektronička pošta: [email protected],
 2. poštanska adresa:
  Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva
  Planinska 2a
  10000 Zagreb

  s naznakom “EKONOMSKO PRIKUPLJANJE
 3. faksirajte na broj 01/6443-200 ili
 4. [email protected]

 

Kontakti za podršku:
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Brojevi telefona: 01/6443-177 i
01/6443-221 ili

HPŠSS: 091 4882 973

 

Dokumenti:

Produženje roka za dostavu podataka

Upute za ispunjavanje obrasca

05.03.Obrazac za dostavu drustveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu-2

lokalnahrvatska.hr