Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Plan gospodarenja otpadom Općine Sali

Plan gospodarenja otpadom Općine Sali

Kategorija Gospodarenje otpadom,
Objavljeno 23. rujna 2014.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE SALI
za razdoblje 2013. – 2020. god.

 

Osnovni principi gospodarenja otpadom temelje se na:

– izbjegavanju i smanjenju nastajanja otpada, te smanjenu njegovih opasnih svojstava

– otpad se mora ponovno reciklirati i/ili oporabiti, ako se njegovo nastajanje ne može izbjeći i smanjiti

– otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti trajno se odlaže na prihvatljiv način za okoliš

 

 

Dokument:

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SALI

lokalnahrvatska.hr