Općina Sali > Natječaji > Natječaj za stipendije 2013-14.

Natječaj za stipendije 2013-14.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 11. studenoga 2013.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata i Odluke Općinskog vijeća Općine Sali, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali

  1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali.
  2. Dodjeljuje se 5 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Maksimalni iznos stipendije koju pojedini učenik ili student može dobiti je:

učenik 400,00 kn

student 600,00 kn

Stipendije se određuju bodovanjem po kriterijima određenima Pravilnikom o

stipendiranju učenika i studenata.

  1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

a) su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na područu općine Sali;

b) imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

  1. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

a) opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja ( za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole, za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja)

b) sudjelovanje na natjecanjima

c) objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi

d) osvojene nagrade

e) upis na neku od umjetničkih akademija

f) socijalno-materijalno stanje

  1. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
  2. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu:

molba za dodjelu stipendije

preslika osobne iskaznice;

potvrda o redovnom upisu u srednju školu odnosno visoko učilište u RH

prosjek ocjena iz prethodne godine (za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole, za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja)

potvrda o sudjelovanju i rangiranju na regionalnom ili državnom natjecanju

potvrda za svakog brata ili sestru učenika ili studenta

potvrda o socijalno materijalnom statusu koji se odnosi na učenike i studente:

– bez oba roditelja

– bez jednog roditelja

– roditelji invalidi 80% i više

– roditelj ili student prima socijalnu pomoć

vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata.

7. Prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju neće se uzimati u

razmatranje.

  1. O rezultatima natječaja sudionici će biti izvješteni u roku 30 dana od dana zaključenja natječaja.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

Klasa: 602-01/13-01/2

Urbroj: 2198/15-01-13-2

Sali, 11. studenog 2013.

lokalnahrvatska.hr