Općina Sali > Izbori > izbor župana

izbor župana

Kategorija Izbori, službeni glasnik,
Objavljeno 4. svibnja 2013.

 

 

 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-12

ZADAR, 3. svibnja 2013

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS, HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Kandidat:

VLADIMIR ČAČIĆ; BRUŠKA, BRUŠKA 16; rođ. 27.01.1958; OIB: 31711670775; M

Zamjenica kandidata:

VESNA SABOLIĆ; ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12; rođ. 21.03.1958; OIB: 72936379422; Ž

Zamjenik kandidata:

JOSIP MIKELIĆ; ZADAR, AUGUSTA ŠENOE 36; rođ. 20.12.1957; OIB: 10850721437; M

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-13

ZADAR, 3. svibnja 2013

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Kandidatkinja:

RENATA SABLJAR-DRAČEVAC; ZADAR, PRIVLAČKA ULICA 21; rođ. 04.10.1968; OIB: 36644591702; Ž

Zamjenik kandidatkinje:

BUDIMIR GENDA; ZADAR, MICHIELA SANMICHIELIJA 4; rođ. 20.01.1957; OIB: 61866761746; M

Zamjenik kandidatkinje:

MATE RADOVIĆ; VIR, SRID KUĆICE IX 4; rođ. 27.07.1974; OIB: 51617239952; M

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-14

ZADAR, 3. svibnja 2013

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Kandidat:

RADE ŠKARICA; ZADAR, PUT DIKLA 8; rođ. 17.11.1960; OIB: 80639265031; M

Zamjenica kandidata:

IRENA DEVČIĆ; ZADAR, KATARINE ZRINSKE 7; rođ. 18.11.1976; OIB: 93497138008; Ž

Zamjenik kandidata:

IVICA KOSTOVIĆ; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 21/B; rođ. 24.06.1952; OIB: 53140521144; M

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-15

ZADAR, 3. svibnja 2013

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS, HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Kandidat:

STIPE ZRILIĆ; ZADAR, ULICA BREGDETI 12; rođ. 01.01.1959; OIB: 03840779561; M

Zamjenik kandidata:

BOŽIDAR LONGIN; ZADAR, OBALA KNEZA TRPIMIRA 54; rođ. 17.03.1960; OIB: 32145149483; M

Zamjenik kandidata:

RUDOLF DVORSKI; ZADAR, PUT MURVICE 26; rođ. 07.01.1975; OIB: 21589578534; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-16

ZADAR, 3. svibnja 2013

 

            Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),  Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

1.     Kandidat: VLADIMIR ČAČIĆ

        HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

        SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

        HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI

        Zamjenica kandidata: VESNA SABOLIĆ

        Zamjenik kandidata: JOSIP MIKELIĆ

2.     Kandidatkinja: RENATA SABLJAR-DRAČEVAC

        SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

        HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

        DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

        Zamjenik kandidatkinje: BUDIMIR GENDA

        Zamjenik kandidatkinje: MATE RADOVIĆ

3.     Kandidat: RADE ŠKARICA

        HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

        HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

        Zamjenica kandidata: IRENA DEVČIĆ

        Zamjenik kandidata: IVICA KOSTOVIĆ

4.     Kandidat: STIPE ZRILIĆ

        HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

        AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

        HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

        HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

        Zamjenik kandidata: BOŽIDAR LONGIN

        Zamjenik kandidata: RUDOLF DVORSKI

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 

 

 

lokalnahrvatska.hr