Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Nova komunalna vozila u Općini Sali

Nova komunalna vozila u Općini Sali

Kategorija Gospodarenje otpadom, Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Mulić d.o.o., Obavijesti,
Objavljeno 10. ožujka 2023.

Dana, 7. ožujka 2023. godine, u Salima je izvršena primopredaja dva vozila na električni pogon za prikupljanje komunalnog otpada na području Dugog otoka na kojoj su prisustvovali načelnik Općine Sali Zoran Morović, direktor društva Mulić d.o.o. Ivo Juranov, direktor Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Stjepan Ligutić, a ključeve novih vozila je predao Željko Šarić iz tvrtke Gradatin d.o.o.

Nabavka vozila sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu „Javnog poziva za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva (JP ZO 7/2021)“. Ukupna vrijednost projekta je 104.755,46€ bez PDV-a (789.280,00 kn bez PDV-a), od čega je iznos sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 83.804,37€ bez PDV-a (631.424,00 kn bez PDV-a).

Nabavkom dva vozila na električni pogon manjih dimenzija biti će olakšano prikupljanje komunalnog otpada od domaćinstva do domaćinstva na području cijelog otoka.

lokalnahrvatska.hr