Općina Sali > Naslovna - Istaknuto > Ispravak obavijesti o javnoj raspravi – IDPPU Općine Sali

Ispravak obavijesti o javnoj raspravi – IDPPU Općine Sali

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 23. svibnja 2024.

ISPRAVAK JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

– Ispravak roka za dostavu očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi

U objavi javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali stavak 4. mijenja se i glasi:
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali primaju se do 24. lipnja 2024. godine.

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Dokument:

Ispravak obavijesti o javnoj raspravi – IDPPU Općine Sali

 

lokalnahrvatska.hr