Općina Sali > Naslovna - aktualno > Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 14. svibnja 2024.

Na temelju članka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-02/23-01/01, URBROJ: 2198/15-01-24-15, od 14. svibnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali trajati će od 22. svibnja 2024. do 21. lipnja 2024. godine

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali. Prijedlog IDPPU-a Općine Sali biti će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

Javno izlaganje održat će se 28. svibnja 2024. godine u 12:00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali primaju se do 31. svibnja 2024. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Dokument:

Obavijest o javnoj raspravi – IDPPU Općine Sali

lokalnahrvatska.hr