Općina Sali > Proračun Općine Sali > Proračun Općine Sali za 2024. godinu

Proračun Općine Sali za 2024. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 4. siječnja 2024.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13, 02/15 i 02/16 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sali na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Sali
za 2024. godinu

Dokumenti:

Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sali za 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sali za 2024. godinu

Proračun Općine Sali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.

Proračun Općine Sali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.

lokalnahrvatska.hr