Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 8/2022.

Službeni glasnik 8/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 30. prosinca 2022.

SADRŽAJ:

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2022. godinu
 • Proračun Općine Sali za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2023.godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2023. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2023. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2023. godinu
 • Socijalni program Općine Sali za 2023. godinu
 • Odluka o imenovanju direktora u trgovačkom društvu MULIĆ d.o.o.
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
 • Odluka o izradi Registra imovine Općine Sali
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Sali u 2023.g.
 • Odluka o određivanju službene FKK plaže na području Općine Sali
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali od roditelja-korisnika usluge

Dokumenti:

Službeni glasnik 8/2022.

Službeni glasnik 8/2022.

lokalnahrvatska.hr