Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 7/2022.

Službeni glasnik 7/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 30. rujna 2022.

SADRŽAJ:

 • Kodeks ponašanja članova Općinsko vijeća Općine Sali
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju podrške gospodarskim ribarima Dugog otoka i Zverinca
 • Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/direktorice Mulića d.o.o. Sali.
 • Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/direktorice Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali od roditelja-korisnika usluge
 • Odluka o davanju na upravljanje i održavanje objekta i opreme Dječjem vrtiću Orkulice.
 • Odluka o donošenju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Svjetionik-Veli Rat“, zona turističke namjene – T3 (autokamp).
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali.

Dokumenti:

Službeni glasnik 7/2022.

Službeni glasnik 7/2022.

lokalnahrvatska.hr