Općina Sali > Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali > Idejni arhitektonski projekt Knjižnice i čitaonice Sali

Idejni arhitektonski projekt Knjižnice i čitaonice Sali

Kategorija Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali,
Objavljeno 15. rujna 2021.

Proširenje Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 

Idejni projekt odnosi se na preuređenje zgrade Općine na k.č.587 površine 66 m2 i k.č. 586 površine 117 m2 u katastarskoj općini Sali. U zgradi bruto površine 902,68 m2, u prizemlju je knjižnica i namjera je taj prostor renovirati ukupne neto površine cca 183 m2. Kuća je zidane konstrukcije.

Idejni projekt usklađen je  sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), naročito čl.38/39/40/41.

U projektu je predviđeno preuređenje i dodatnog prostora koji će se spojiti s postojećim prostorom knjižnice.

Prostor knjižnice bit će podijeljen na tri zone: prostor za korisnike / uredski / sanitarni dio. Prostor za korisnike mora imati pristup za osobe smanjene pokretljivosti.

Izrada Idejnog projekta Proširenje Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture – Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020.godinu

Idejni projekt prema smjernicama stručnog osoblja i važećim zakonskim propisima izradio je arhitektonski studio PIN studio iz Zadra.

Mapa 1_Idejni arhitektonski projekt

Mapa 2_Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

Mapa 3_Troškovnik opreme

Mapa 4_Troškovnik elektroinstalacija

lokalnahrvatska.hr