Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 2/2021.

Službeni glasnik 2/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 25. ožujka 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sali
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2020. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2020. godinu
  • Odluka o uvjetima za ugostiteljski objekt u kiosku za vrijeme održavanja manifestacije „Kvalitetno – Dugi otok“
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja s obvezom otkupa nekretnine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali
  • Plan prijma u službu u Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali za 2021. godinu

Dokumenti:

Službeni glasnik 2/2021.

Službeni glasnik 2/2021.

lokalnahrvatska.hr