Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Nabava usluge provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu ⹂Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Saliˮ (Evidencijski broj nabave: 21/2021 – JN)

Nabava usluge provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu ⹂Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Saliˮ (Evidencijski broj nabave: 21/2021 – JN)

Kategorija Gospodarenje otpadom, Javna nabava,
Objavljeno 24. ožujka 2021.

 

 

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a sukladno članku 15., Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, obzirom na to da je procijenjena vrijednost manja od 200,000,00 kn bez PDV-a.

U nastavku ovog dopisa je Poziv za dostavu ponude za predmet nabave usluga provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali“, ako ste zainteresirani molimo dostavite Ponudu sukladno traženim specifikacijama i uvjetima Poziva.

Poziv na dostavu ponuda Izobrazno informativne aktivnosti _ MRD Općina Sali EV.21_2021_JN

 

Dokumentacija nabave u Pozivu za dostavu ponuda_Izobrazno informativne aktivnosti

 

Prilog 2 Ponudbeni list

 

Prilog 3_Troškovnik_ MRD Izobrazno-informativne ak_

 

EV.21_2021_JN_ Upisnik ponuda

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – EDUKACIJE.

 

Odluka o odabiru ponude Edukacija

lokalnahrvatska.hr