Općina Sali > Gospodarenje otpadom > POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I OPREME / EV- 20/2021-JN

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I OPREME / EV- 20/2021-JN

Kategorija Gospodarenje otpadom, Javna nabava, Obavijesti, Odluke i procedure,
Objavljeno 12. veljače 2021.

 

 

Naručitelj Općina Sali, Sali II 74A, 23281 Sali, OIB: 72285291723, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta i opreme, oznaka iz Plana nabave Općine Sali za 2021. godinu: 20/2021-JN, a za koji predmet nabave se sukladno članku 12. stavak 1. točka 1.a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16; dalje u tekstu:ZJN 2016) ne primjenjuje ZJN 2016, obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabave robe manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

U privitku  je dokumentacija o nabavi,

ako ste zainteresirani, molim dostavite ponudu.

Dopis za dostavu ponuda_svim GS

Prilozi od I do V.

Prilog VI. Troškovnik MRD

 

Poziv za dostavu ponuda_MRD dokumentacija nabave

 

Upisnik ponuda MRD

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku JN_MRD

Odluka o odabiru ponude_MRD

lokalnahrvatska.hr