Općina Sali > Gospodarenje otpadom > PROJEKT Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

PROJEKT Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Kategorija Gospodarenje otpadom, gospodarstvo, naselja, Obavijesti,
Objavljeno 27. siječnja 2021.

 

 

 

 

Projekt:
USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
U OPĆINI SALI
KK.06.3.1.16.0071.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda
͈ Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ̎

 

NAZIV PROJEKTA:
Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

NAZIV POZIVA:
Uspostava reciklažnih dvorišta – KK.06.3.1.16.
Specifični cilj: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

EU OKVIR:
Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Sali
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 236.545,40 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 154.652,77 HRK (85% prihvatljivih troškova)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  19/01/2021. – 19/01/2022. (12 mjeseci)

SAŽETAK PROJEKTA:
Projektom će se nabaviti mobilna jedinica (MRD) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u Općini Sali kojom će upravljati trgovačko društvo Mulić d.o.o. Funkcija MRD-a je odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada (opasnih i neopasnih) koji se smiju odlagati u komunalni otpad uz prisustvo operatera koji zaprima otpad od građana i pohranjuje ga u spremnike. U sklopu projekta informirat će se i educirati cjelokupno stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

REZULTATI PROJEKTA:
Povećana stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Podignuta razina svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. Nabava mobilne jedinice
2. Izobrazno -informativne aktivnosti
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

DODATNE INFORMACIJE:
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/

 

Za više informacija o provedbi projekta:

Kontakt osoba: Jona Petešić, stručna suradnica JUO Općine Sali

e-mail: [email protected]

lokalnahrvatska.hr