Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 1/2021.

Službeni glasnik 1/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 13. siječnja 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune javnih potreba u sportu Općine Sali za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune javnih potreba u školstvu i predškolstvu Općine Sali za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2020. godinu
 • Proračun Općine Sali za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
 • Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2021. godinu
 • Socijalni program Općine Sali za 2021. godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o uvjetima za ugostiteljski objekt u kiosku za vrijeme održavanja manifestacije „Kvalitetno-Dugi otok“
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Sali
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju UPU uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić

 

Dokumenti:

Službeni glasnik 1/2021.

Službeni glasnik 1/2021.

lokalnahrvatska.hr