Općina Sali > Proračun Općine Sali > Proračun Općine Sali za 2021. godinu

Proračun Općine Sali za 2021. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 13. siječnja 2021.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali” br. 2/2016 ), Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi

PRORAČUN
Općine Sali za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Dokumenti:

Proračun Općine Sali za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

lokalnahrvatska.hr