Općina Sali > Proračun Općine Sali > Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2021.-2023.

Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2021.-2023.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 13. siječnja 2021.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (“službeni glasnik Općine Sali” broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2020. godine, donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Općine Sali za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe prema ciljevima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

Dokument:

Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2021.-2023.

lokalnahrvatska.hr