Općina Sali > Savjetovanje s javnošću > Obavijest o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sali

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sali

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 30. rujna 2020.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sali (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u sjedištu Općine Sali u Salima, ulica Sali II kbr. 74 A, u trajanju 30. rujna 2020. do 15. listopada 2020., svakog radnog dana u trajanju od 8:00 do 14:00 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali: www.opcina-sali.hr

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirana osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sali u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime , prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Sali, osobno ili putem pošte na adresu: Općina Sali, Sali II 74 A, 23281 Sali.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Dokumenti:

Obavijest o javnom uvidu

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Kopija katastarskog plana k.o. Sali

Kopija katastarskog plana k.o. Savar

Kopija katastarskog plana k.o. Soline

Kopija katastarskog plana k.o. Veli Rat

Kopija katastarskog plana k.o. Žman

Kopija katastarskog plana k.o. Brbinj

Kopija katastarskog plana k.o. Dragove

Kopija katastarskog plana k.o. Luka

Kopija katastarskog plana k.o. Božava

 

kč 523-10 ko Dragove

kč 643-1 ko Dragove

kč 653 ko Dragove

lokalnahrvatska.hr