Općina Sali > gospodarstvo > Uskoro počinje Popis poljoprivrede 2020. godine za OPG-ove

Uskoro počinje Popis poljoprivrede 2020. godine za OPG-ove

Kategorija gospodarstvo, Iz medija, naselja, Obavijesti,
Objavljeno 3. rujna 2020.

OBAVIJEST

POPIS POLJOPRIVREDE 2020.

Traje od 14. rujna do 14. listopada 2020.
Postoji oko 174 tisuće OPG-ova – SUDJELUJTE – Neka se i Vaš trud broji!

Područje Popisnog Centra Sali obuhvaća Općine: Sali, Kukljica, Kali i Preko.

TKO JE OBUHVAĆEN POPISOM?

Poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima:
– više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine i/ili 0,5 stočnih jedinica
– manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice.

TKO PROVODI POPISIVANJE?

Popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava provode stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku koji provodi Popis poljoprivrede.

KOLIKO TRAJE ISPUNJAVANJE UPITNIKA?

Ispunjavanje upitnika traje oko dvadeset minuta. Prikupljanje podataka obavlja se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca:
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva metodom osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala
– poslovni subjekti izvještajnom metodom putem interneta, a iznimno putem tiskanih obrazaca.

ŠTO SE POPISUJE?

Popisom poljoprivrede prikupljaju se podatci o gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu, objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju, prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

ZAŠTO SE PROVODI?

Svrha Popisa poljoprivrede jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini Europske unije i pružiti potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).
Također, dobiveni podatci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.

Podaci će se koristiti isključivo za statističke svrhe te se neće objavljivati kao pojedinačni.

Državni zavod za statistiku objavit će prve rezultate Popisa poljoprivrede do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.

POPISNI CENTAR SALI
Kontakt: 023/377-042

dzs_popis_poljoprivrede_2020_A3-za popis-2

brosura

Više info na

POPIS POLJOPRIVREDE

lokalnahrvatska.hr