Općina Sali > Obavijesti > Ponovljena javna rasprava IDPPU

Ponovljena javna rasprava IDPPU

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali trajati će od 22. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2020.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali može se izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali, uz prethodnu najavu dolaska. Prijedlog IDPPU-a Općine Sali dostupan je i na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

Javno izlaganje održati će se 24. lipnja 2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali primaju se do 1. srpnja 2020. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Prijedlog IDPPU Općine Sali – II javna rasprava

 

Dokument:

Ponovljena javna rasprava IDPPU

Prethodna obavijest:

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat

lokalnahrvatska.hr