Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Prijedlog IDPPU Općine Sali – II javna rasprava

Prijedlog IDPPU Općine Sali – II javna rasprava

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 24. lipnja 2020.

Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sali

Tekstualni dio
(Tekstualni dio-radno)

ODREDBE ZA PROVEDBU
– Grafički dio

Kartografski prikazi

 1. Korištenje i namjena površina mj. 1:25 000
 2. Infrastrukturni sustavi:
  2.1. Pošta, Telekomunikacije i Energetski sustav mj. 1:25 000
  2.2. Vodno gospodarski sustav mj. 1:25 000
 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
  3.1. Uvjeti korištenja mj. 1:25 000
  3.2. Mjere uređenja i zaštite prostora mj. 1:25 000
 4. Građevinska područja:
  4.1.   Građevinsko područje naselja SALI mj. 1:5 000
  4.1a. Građevinsko područje naselja SALI – LAVDARA mj. 1:5 000
  4.1b. Građevinska područja naselje SALI – TZ uvala Dumboka i Rasohača mj. 1:5 000
  4.1c. Građevinsko područje naselje SALI – TZ Griže mj. 1:5 000
  4.2.   Građevinsko područja naselja ZAGLAV mj. 1:5 000
  4.3.   Građevinsko područje naselja ŽMAN mj. 1:5 000
  4.4.   Građevinsko područje naselja LUKA mj. 1:5 000
  4.5.   Građevinsko područje naselja SAVAR mj. 1:5 000
  4.5b. Građevinsko područje naselje SAVAR TZ uvala Ovča mj. 1:5 000
  4.6.   Građevinsko područje naselja BRBINJ mj. 1:5 000
  4.6b. Građevinsko područje naselje BRBINJ TZ uvala Brbišćica mj. 1:5 000
  4.6c. Građevinsko područje naselje BRBINJ – proizvodna zona mj. 1:5 000
  4.7.   Građevinsko područje naselja DRAGOVE mj. 1:5 000
  4.8.   Građevinsko područje naselja BOŽAVA mj. 1:5 000
  4.9.   Građevinsko područje naselja SOLINE mj. 1:5 000
  4.10.  Građevinsko područje naselja VELI RAT I VERUNIĆ mj. 1:5 000
  4.10b. Građevinsko područje naselje VELI RAT – TZ Svjetionik mj. 1:5 000
  4.11.   Građevinsko područje naselja ZVERINAC mj. 1:5 000

lokalnahrvatska.hr