Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 28. svibnja 2020.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2020./2021.
U pedagoškoj godini 2020./2021. u dječji vrtić primat će se djeca s navršene tri godine i djeca koja će do 1. travnja 2021. napuniti tri godine.

Dokumenti potrebni za upis:

UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
  2. Potvrdu poduzeća, ustanove, obrta roditelja/skrbnika o zaposlenju
  3. OIB roditelja – fotokopija izvornika
  4. Presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
  5. Liječničko uvjerenje – o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od 3 mjeseca (daje djetetov pedijatar) – izvornik
  6. Presliku iskaznice cijepljenja
  7. Za dijete s poteškoćama u razvoju potrebno je Rješenje centra za socijalnu skrb, nalazi, mišljenja, dijagnoze i sl.
  8. Popunjeni upitnik o djetetu

I.    Zahtjev i upitnik se preuzimaju na web stranici Općine Sali, a predaju se u Dječji vrtić “Orkulice” u Žmanu najkasnije do 15. srpnja 2020.
II.   Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
III. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici Općine Sali najkasnije do 01. kolovoza 2020.

Dječji vrtić “Orkulice“
Sali III 20,
23281 Sali
[email protected]

 

Dokumenti:

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Upitnik

Zahtjev

lokalnahrvatska.hr