Općina Sali > gospodarstvo > Natječaj za davanje javne površine u zakup – Brbinj

Natječaj za davanje javne površine u zakup – Brbinj

Kategorija gospodarstvo, Natječaji, Obavijesti,
Objavljeno 25. veljače 2020.

Sažetak Poziva:

Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj pisarnici Općine Sali ili poštom preporučeno, na slijedeću adresu:
OPĆINA SALI
„Ponuda za zakup javne površine – NE OTVARAJ ”
Sali II 74A, 23281 SALI

Ponude se mogu podnositi do 9. ožujka 2020. godine

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:
– preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
– preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta (za ponuditelja pravnu osobu)
– visinu ponuđene cijene za cijelo razdoblje
– adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja
– nacrt i fotografiju tipskog objekta koji se planira postaviti
– opis djelatnosti koja će se obavljati s naglaskom na prodaju ribe
– potvrdu porezne uprave i JUO Općine Sali o nepostojanju duga prema RH i Općini Sali ne stariju od 2 mjeseca
– potvrdu uplate o jamčevini u iznosu od 10% početne cijene na poslovni račun Općine Sali
– podatak o broju računa za povrat jamčevine ukoliko ponuditelj ne bude odabran kao najpovoljniji

Detalji poziva u prilogu (pdf).

Natječaj za davanje u zakup javne površine u Brbinju-pdf

lokalnahrvatska.hr