Općina Sali > Gospodarenje otpadom > Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2013. – 2020. godine (usklađenje)

Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2013. – 2020. godine (usklađenje)

Kategorija Gospodarenje otpadom,
Objavljeno 7. ožujka 2018.

Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Sali za razdoblje 2013. do 2020. god. – usklađenje (u daljnjem tekstu: Plan) trajati će od 8. ožujka do 8. travnja 2018. godine.

Prijedlog Plana bit će objavljen na interent stranici Općine Sali (www.opcina-sali.hr). Prijedlog Plana u tiskanom obliku bit će dostupan svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu se uputiti na e-mail adresu: [email protected], upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Plan u prostorijama Općine Sali ili putem pošte uputiti na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali. Rok za dostavu prijedloga i primjedbi je najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 08. travnja 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo te moraju sadržavati primjedbu ili prijedlog, ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Sve prijedloge i primjedbe koji su dani u roku i na propisani način obraditi će odgovorni voditelj te sa nositeljem izrade pripremiti izvješće o javnom uvidu u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 

Dokument:

Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom

lokalnahrvatska.hr