Općina Sali > Obavijesti > Javna rasprava o PPU Općine Sali -rujan 2015

Javna rasprava o PPU Općine Sali -rujan 2015

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 26. kolovoza 2015.

Temaljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13) i članka 4. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova „Narodne novine“ br. 101/98) te utvrđenog Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali (2015.)  objavljuje se

 

JAVNA  RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SALI

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna PPU-a Općine Sali organizira se u vremenu od 3. rujna 2015. godine do  18. rujna 2015. godine.
Uvid u prijedlog ID PPU-a Općine Sali može se obaviti u prostorijama Općine Sali, Obala Petra Lorina bb, Sali, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

 

Javno izlaganje održati će se 9. rujna 2015. godine (srijeda) u 13,00 sati u prostorijama Općine Sali, Obala Petra Lorina bb, Sali.

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna PPU-a Općine Sali dostavljaju se najkasnije do 21. rujna 2015. godine, na adresu Općina Sali, Obala Petra Lorina bb, 23281 Sali. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.

                                    OPĆINA SALI

 

 

Dokumenti:

Javna rasprava – ID PPU Općine Sali

IiD PPUO Sali PP OBVEZNI PRILOZI PP072015

ID PPU Općine Sali 2015 – sažetak za javnost

lokalnahrvatska.hr