IDPPUO Sali

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 19. listopada 2012.

A TEKSTUALNI DIO donesen 20. lipnja 2012

C PRILOZI doneseno 20.06.2012

 

 

B Grafika – PDF file-ovi

 

Naslovnica
Naslovna-donesen plan.pdf
SADRŽAJ-donesen plan Model (1).pdf

1-5000
1 BOŽAVA TZ BOZAVČICA.pdf
1a  BOŽAVA TZ BOŽAVČICA.pdf
2  BRBINJ TZ VRNJAŠKA.pdf
2a BRBINJ TZ VRNJAŠKA.pdf
2b BRBINJ TZ VRNJAŠKA.pdf
2c TZ BRBINŠČICA-Model.pdf
3  DRAGOVE TZ PAPRENICA.pdf
4  LUKA.pdf
5  SALI zr.pdf
5a SALI.pdf
5b SALI.pdf
5c SALI.pdf
5d SALI.pdf
5e SALI.pdf
6  SAVAR.pdf
6a SAVAR.pdf
6b SAVAR.pdf
7  SOLINE.pdf
8  VELIKI RAT KANALIĆ.pdf
8a VELIKI RAT KANALIĆ.pdf
8b TZ SVJETIONIK-Model.pdf
9 VERUNIĆ.pdf
10  ZAGLAV.pdf
10a. TZ TRSTENICA-Model.pdf
11  ZVERINAC.pdf
12  ŽMAN.pdf

LEGENDA-donesen plan Model (1).pdf
PEČAT-donesen plan Model (1).pdf

1-25000

1 NAMJENA POVRŠINA
LEGENDA.pdf
LIST 1-zr.pdf
LIST 2.pdf
LIST 3-zr.pdf
LIST 4.pdf
LIST 5.pdf
LIST 6.pdf
LIST 7.pdf
LIST 8.pdf
PEČAT.pdf
VEZA LISTOVA.pdf

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
LEGENDA.pdf
LIST 1.pdf
LIST 2.pdf
LIST 3.pdf
LIST 4.pdf
LIST 5.pdf
LIST 6.pdf
LIST 7.pdf
LIST 8.pdf
PEČAT.pdf
VEZA LISTOVA.pdf

3.1 UVJETI KORIŠTENJA
LEGENDA.pdf
LIST 1.pdf
LIST 2.pdf
LIST 3.pdf
LIST 4.pdf
LIST 5.pdf
LIST 6.pdf
LIST 7.pdf
LIST 8.pdf
PEČAT.pdf
VEZA LISTOVA.pdf

3.1a KARTA EKOLOŠKE MREŽE
LEGENDA.pdf
LIST 1.pdf
LIST 2.pdf
LIST 3.pdf
LIST 4.pdf
LIST 5.pdf
LIST 6.pdf
LIST 7.pdf
LIST 8.pdf
PEČAT.pdf
VEZA LISTOVA.pdf

3.2 UVJETI KORIŠTENJA
LEGENDA.pdf
LIST 1.pdf
LIST 2-zr.pdf
LIST 3.pdf
LIST 4.pdf
LIST 5.pdf
LIST 6-zr.pdf
LIST 7.pdf
LIST 8.pdf
PEČAT.pdf
VEZA LISTOVA.pdf

lokalnahrvatska.hr