Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac

SALI, 23281OBALA PETRA LORINIJA BB 
MB : 1662406 OIB: 23753294472 
Tel: 023/377-230 Fax: 023/377042 
Broj zaposlenih: 16
 
• ostali kopneni cestovni prijevoz putnika • cestovni prijevoz robe • opskrba plinom • prijevoz putnika u javnom prometu • održavanje čistoće • odlaganje komunalnog otpada • održavanje javnih površina • održavanje nerazvrstanih cesta • tržnice na malo• održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova • javna rasvjeta • održavanje luka i lučica • obavljanje dimnjačarskih poslova • izgradnja deponija i gospodarenje deponijima komunalnog otpada • uređenje i održavanje javnih plaža • uređenje i održavanje javnih parkirališta • održavanje javnih nužnika i pražnjenje septičkih jama • održavanje vezova • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom • djelatnosti pakiranja, sa ili bez naplate • pomorski i obalni prijevoz • opskrba pitkom vodom • izgradnja i održavanje objekata vodoopskrbe • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  
 
 

objave vezane uz sekciju
lokalnahrvatska.hr