Općina Sali > Općinsko vijeće > Odluka o regulaciji prometa „Sali Porat“

Odluka o regulaciji prometa „Sali Porat“

Kategorija Općinsko vijeće,
Objavljeno 14. lipnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Sali, u skladu s odredbom članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i na temelju članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16), na sjednici održanoj 12. lipnja 2023. donosi

ODLUKU O REGULACIJI PROMETA „SALI PORAT“

I

Ovom Odlukom regulira se promet u naselju Sali, predio Porat, u razdoblju od 15. lipnja do 10. rujna kroz svaku godinu važenja Odluke.

II

Promet preko Porta se zabranjuje svaki dan u razdoblju od 0,00 do 7,00 sati i od 17,00 do 24,00 sati i to podizanjem fizičke prepreke na nerazvrstanoj cesti oznake k.č. 20921/1 k.o. SALI NOVO, između ugostiteljskog objekta „Maiora“ i restorana „Toni“.

III

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti ranije donesena Odluka o regulaciji prometa u saljskom Portu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 340-01/2301-03
URBROJ: 2198/15-01-23-1
U Salima, 12. lipnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednica
Ivana Kirinić Frka

 

Dokument:

Odluka o regulaciji prometa „Sali Porat“

Odluka o regulaciji prometa „Sali Porat“

lokalnahrvatska.hr