Općina Sali > Naslovna - Istaknuto > Službeni glasnik 3/2024.

Službeni glasnik 3/2024.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. lipnja 2024.

SADRŽAJ:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijsklog izvješća Mulića d.o.o. Sali Za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za 2023. godinu
 • Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Sali
 • Odluke o dozvolama na pomorskom dobru
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sali i nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i ostalim pravima načelnika Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture Javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali

 

Dokument:

Službeni glasnik 3/2024.

lokalnahrvatska.hr