Općina Sali > Natječaji > Odluka o ponišenju natječaja za radno mjesto – komunalni redar

Odluka o ponišenju natječaja za radno mjesto – komunalni redar

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 15. lipnja 2024.

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, W18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali, donio je

ODLUKU
o poništenju natječaja

I.

Poništava se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali KLASA: 112-01/24-01/03, URBROJ: 2198/15-01-24-1, objavljen dana 10. svibnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 55/2024, koji se odnosi na prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne poslove – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

II.

Odluka o poništenju bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Sali te će se dostaviti kandidatima prijavljenim na natječaj.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNIK
Vladimir Radulić, mag.iur.

 

Dokument:

Odluka o poništenju natječaja

lokalnahrvatska.hr