Općina Sali > Naslovna - aktualno > Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Sali

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Sali

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 2. svibnja 2024.

O Nacrtu Odluke provest će se internetsko savjetovanje s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje s javnošću o objavljenom Nacrtu Odluke provest će se u trajanju od 30 dana i to u razdoblju od 2. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024.

Poziva se javnost da u gore navedenom razdoblju dostavi svoja očitovanja odnosno prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Sali i da na taj način da doprinos donošenju navedenog akta.

Očitovanja odnosno prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Sali dostavljaju se putem obrasca za dostavu prijedloga, primjedbe i mišljenja na adresu: Općina Sali, Ulica Sali II kbr. 74 A, 23281 Sali ili na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Po isteku roka za dostavu očitovanja odnosno prijedloga, primjedbi i mišljenja, sva zaprimljena očitovanja javnosti odnosno prijedlozi, primjedbe mišljenja će se analizirati te će se potom izraditi i objaviti na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali Izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržavati dostavljena očitovanja odnosno prijedloge, primjedbe i mišljenja kao i očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

 

Dokumenti:

Obavijest o javnoj objavi Nacrta Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Sali

Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Sali

Obrazac za komentiranje prijedloga

lokalnahrvatska.hr