Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 1/2024.

Službeni glasnik 1/2024.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 20. ožujka 2024.

SADRŽAJ:

 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2024. godinu
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
 • Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sali i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Općine Sali na korištenje udrugama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dijela nekretnine k.č. 253/1 k.o. Brbinj
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na visinu koeficijenata za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Orkulice
 • Pravilnik o radu

Dokument:

Službeni glasnik 1/2024.

Službeni glasnik 1/2024.

lokalnahrvatska.hr